S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Verhogen van bedrijfswaarde

Wat is een bedrijf waard en hoe kan deze waarde verbeterd worden? Relevante vragen voor u als ondernemer/eigenaar maar zeker ook bij koop of verkoop, fusies of overdracht binnen de familie.

Wat zijn de waardebepalende factoren of juist niet? en voor wie eigenlijk?

Creatie van waarde kan zich richten op strategisch (richting, wie wil ik zijn?), operationeel (wat en hoe en met wie en welke middelen doe ik het) en op financieel gebied.

De vraag wat uw bedrijf moet zijn is een vraag waar wij minder mee bezig zijn. Het is een keuze waar u al goed over nagedacht heeft.

Op strategisch niveau adviseren wij u wel bij het creëren van een passende financierings- en juridische structuur. Wat is de optimale financierings- en juridische structuur in termen van rendement, flexibiliteit, stabiliteit, risico en continuïteit. Dit zijn ook waardevermeerderende factoren.

Op tactisch niveau adviseren wij u over 'best practices' en helpen wij u 'hands-on' bij de implementatie hiervan om de bedrijfswaarde te verhogen. 
Ook op dit niveau is waardevermeerdering te bereiken. 

Wij zijn praktisch en vreemde ogen dwingen. Wij concentreren ons op excellence on execution!

Een idee heeft slechts waarde bij excellente executie.

Via ons netwerk ondersteunen en participeren wij o.a. in:


MapsTell.com

Abacus Solutions International

MAS Authentieke Vakanties