S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Sterfhuisconstructie

Bij een sterfhuisconstructie worden levensvatbare en gezonde onderdelen van een onderneming overgebracht (verkocht) naar een andere onderneming.
De niet levensvatbare en ongezonde delen blijven achter. De achterblijvende onderneming zal in het algemeen in faillissement geraken of indien met akkoord van schuldeisers geliquideerd worden.

Bij een sterfhuisconstructie kunnen zowel aandelen van dochterondernemingen of specifieke activa verkocht worden. Let wel dat verkoop in het algemeen slechts acceptabel is als a) een reële prijs wordt bedongen en b) de opbrengsten worden aangewend voor de crediteuren. Vaak is goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de moedermaatschappij (het sterfhuis) noodzakelijk omdat in de regel ook een besluit tot liquidatie volgt of de statuten bepalingen omvatten dat aandeelhouders goedkeuring moeten verlenen indien belangrijke activa van de onderneming worden vervreemd. Ook bank en leverancier zullen betrokken zijn.

Bij het doorvoeren van een sterfhuisconstructie dient met de volgende risico's rekening gehouden te worden:

  • Aandeelhouders die niet betrokken zijn bij de nieuwe holding ('koper') kunnen een enquete aanvragen bij de Ondernemingskamer of een beroep doen op de geschillenregeling.
  • De curator van de holding die in faillissement geraakt kan mogelijk beroep doen op paulianeus handelen en eventueel rechthandelingen terugdraaien (vernietigen).

Meer over sterfhuisconstructies en bestuurdersaansprakelijkheid

 

(terug) naar Opens internal link in current windowRecovery

Wilt u meer weten of heeft u interesse in onze diensten en vrijblijvend gesprek?

contact