S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Sitemap

Home
S2Mf Corporate Finance levert financiële diensten op het gebied van Corporate Finance en Transactional Services. Wij richten ons op bedrijfswaardering, waardevermeerdering. Diensten: bedrijfswaarderingen, investeringsanalyses, fusies en overnames, creatie van bedrijfswaarde waarde, due diligence onderzoeken en recovery. Wij zijn sterk gericht op resultaat. Wij ondernemen met u.
Financial Management
Waardering
S2Mf levert corporate finance diensten. Wij voeren bedrijfswaarderingen uit. Heeft u uw bedrijf te koop of wilt u een bedrijf kopen? of gaat het om onderdelen van ondernemingen? Wij verrichten bedrijfswaarderingen onder verschillende scenario's.
Creatie
S2Mf werkt aan waardevermeerdering van uw bedrijf. Wij kijken naar waardebepalende factoren en helpen die bij u te realiseren. Naast de financiële, juridische structuur kijken wij heel concreet naar practische oplossingen en introduceren we graag best practices. Het gaat om excellente executie.
Due Diligence
S2Mf: due diligence & boekenonderzoek. Wij ondersteunen u bij financiële, fiscale of juridische due diligence. Of u nu koper of verkoper bent van (onderdelen van) een bedrijf. Wij brengen de risico's in beeld. Dit levert u inzicht in verbeterpunten en helpt u bij het onderhandelingsproces.
Recovery
Met onze Recovery praktijk richten wij ons op de continuïteit van (delen) van uw bedrijf, en verrichten wij in dit kader ook insolventie- en crediteurenmanagement en voeren wij een adequaat werkkapitaal beheer. Ook gesprekken met banken, aandeelhouders, het uitwerken van herfinancieringen en herstructureringen behoren tot ons domein.
Wie
Contact

Thema's

Beslaglegging
S2Mf-Recovery: wij begeleiden ondernemingen in lastige omstandigheden. Beslaglegging of het nu conservatoir beslag of executoriaal beslag is, wij helpen u als beslaglegger of als beslagene. Vragen? bezoek s2mf..
Incasso
S2Mf-Recovery: wij begeleiden ondernemingen in lastige omstandigheden, waaronder incassoprocedures, inning van debiteuren, maar ook het arrangeren van betalingsregelingen, voor schuldenaar of schuldeiser. Vragen? bezoek s2mf..
Schuldsanering bij BV's
S2Mf-Recovery: wij begeleiden ondernemingen in lastige omstandigheden. Ook bij schuldsanering BV's. Buitengerechterlijk of via een dwangakkoord. Vragen? bezoek s2mf..
Opzegging bankkrediet
S2Mf: mag een bank zomaar haar bankkrediet opzeggen? Het opzeggen van een bankkrediet is niet altijd rechtsgeldig. Lees hier meer over eenzijdige opzegging van krediet door uw bank.
Opzegging rekening courant krediet
S2Mf: mag een bank zomaar haar rekening courant krediet opzeggen? Het opzeggen van een rekening courant krediet is niet altijd rechtsgeldig. Lees hier meer over eenzijdige opzegging van rekening courant krediet door uw bank.