S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Schuldsanering & Crediteuren reductie

In lastige tijden waarbij omzet en winstgevendheid onder druk staan, ontstaan er al snel betalingsproblemen. Precies wat er nu aan de hand is.
Vaak stapelen de problemen zich op. Incassobedrijven, gerechtsdeurwaarders, advocaten kosten geld en ook de belastingdienst voert de druk op. Een faillissementscenario is niet altijd meer uit te sluiten. 

Bij voldoende perspectief is een schuldsanering in combinatie met een crediteuren sanering (reductie) (via bijvoorbeeld maar niet alleen een crediteurenakkoord)  soms de enige uitweg om de toekomst weer 'vrij' te maken.

Crediteuren en andere schuldeisers (als bank/leningverschaffers) werken vaak niet mee en rationeel is een faillissement vaak beter voor de ondernemer.

Toch hebben wij de ervaring dat schuldsanering en crediteuren sanering - reductie of herstructurering - tot goede resultaten leiden. Bij een faillissement gaat er vaak veel meer verloren dan dat de ondernemer in eerste instantie denkt.

Schuldsanering is een apart vak, we gaan niet de wet uiteenzetten. Het is mensenwerk en draait om communicatie en gaat zeer zeker over perspectief.

S2Mf is ervaren in schuldsanering en crediteurenreductie. Wij helpen u graag, maar kunnen dit alleen doen als u bereid bent de kaarten op tafel te leggen en tot het uiterste wil gaan.

Ook als u de onderneming wilt beëindigen zijn er mogelijkheden.

Vraag? neem dan contact op.