S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Recovery Diensten

Soms zit het tegen of komt het niet uit wat u voornemens was te bereiken. Bij aanhoudende druk kan de levensvatbaarheid en continuïteit van uw bedrijf of delen van uw bedrijf in het geding worden. Gebrek aan liquiditeit vereist vaak acuut ingrijpen om domino effect te voorkomen.

Onze recovery dienst begint met een quick scan waaruit analyse en advies op financieel, operationeel en strategisch niveau wordt gegeven. Snel gaan wij werken aan de invulling en aansturing daarvan, uiteraard in onderling overleg. In de regel is snel ingrijpen noodzakelijk. 
Denk aan het begeleiden van herfinancieringen, het herstructuren van uw (juridische) organisatie, maar ook heel concreet aan werkkapitaalmanagement, crediteuren (en debiteuren)-management, crediteurenakkoorden en insolventiemanagement, ontslag, stoppen van bedrijfsactiviteiten etc.
Ook voeren wij (met u) gesprekken met banken en aandeelhouders.

Vaak is de nood hoog en ons advies is besloten in onze akties. Het resultaat ligt in de uitvoering. Een goede informatievoorziening is daarbij van belang.

Recovery is heel aktief 'damage control', waarbinnen de beste uitweg naar boven weer gevonden moet worden. Lukt dit niet dan nog is het van belang het proces zodanig af te ronden dat een landing het minst pijn doet voor u en uw medewerkers en stakeholders.

Vraag?

Sommige problemen verdwijnen niet vanzelf, maar escaleren!

06 51471104