S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Structurering in holding en tussenholdings

Bij de (juridische en fiscale) structurering van de 'onderneming' is het in de regel zeer verstandig om uit te gaan van een holding structuur met eventueel tussenholdings.

Voordelen van een holdingstructuur

  •  het voorkomen van aansprakelijkheden over en weer tussen de verschillende activiteiten (werkmaatschappijen)
  • Bij overname van de aandelen van de werkmaatschappijen kan aanmerkelijk belang belasting (langdurig) worden uitgesteld.

Een tussenholding is zeer interessant indien er sprake is van onroerend goed (vastgoed) in de onderneming. Het onroerend goed wordt dan in de tussenholding geplaatst. Een overnemende partij kan dan kiezen alleen de aandelen van de werkmaatschappij(en) over te nemen of de aandelen van de tussenholding. Bij overname van de tussenholding wordt dus het vastgoed en de werkmaatschappijen in de overname betrokken.

Het voordeel van deze tussenholding constructie

  • Bij overname van de tussenholding wordt in beginsel de overdrachtsbelasting voorkomen.
  • ten opzichte van een activa-/passiva transactie hoeft er niet afgerekend te worden op de stille reserves (verschil tussen boekwaarde en transactieprijs). Zo voorkom je een 25% belasting (VpB tarief)

 

(terug) naar Opens internal link in current windowBedrijfsovername

(Pragmatisch) advies voor een juiste structuur?

contact