S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

De Flex BV

Per 1 oktober 2012 geldt (ten dele) een nieuw BV recht die het ondernemen vanuit een BV aantrekkelijker maken. Naast de traditionele BV is nu ook de Flex BV in het leven geroepen.

Voordelen van een flex BV t.o.v. een reguliere BV

  • geen minimum startkapitaal van € 18.000 nodig (1 cent volstaat), verplichte bankverklaring c.q. accountantsverklaring is vervallen
  • het is mogelijk stemrechtlozen en winstrechtloze aandelen uit te geven
  • besluiten mogen buiten de vergadering om genomen worden, vergaderen mag ook buiten Nederland.
  • keuze om overdracht van aandelen wel of niet te beperken

Wel is bij de Flex BV een notariële akte van oprichting en statuten nodig en is ook inschrijving bij KvK verplicht.

Andere wijzigingen/aanpassingen (a.g.v. opkomst flex BV)

De opkomst van de Flex BV heeft weinig verandert in fiscale wetgeving. Wel is een fiscale eenheid met een flex BV alleen maar mogelijk als de moeder minstens 95% van de winstrechten EN minstens 95% van de zeggenschapsrechten heeft.

Belangrijke wijziging is dat winst pas uitgekeerd kan worden als de BV (flex of niet) als de vennootschap aan haar verplichten kan blijven voldoen (voor een periode van 1 jaar na uitkering). Bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld in het tekort aan te vullen (tot maximaal het bedrag van uitkering). Overigens geldt dit ook voor aandeelhouders als zij hadden kunnen weten dat de uitkering onverantwoord was! Dit heet de uitkeringstoets.

 

(terug) naar Opens internal link in current windowBedrijfsovername

Ook via ons kunt u eenvoudig een Flex B.V. oprichten, dit voorzien van goed advies!

contact