S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Boekenonderzoek (due diligence)

Bij koop of verkoop van een bedrijf of onderdelen hiervan is een boekenonderzoek op zijn plaats. Een boekenonderzoek geeft u beeld van risico's en in algemene zin inzage in de 'kwaliteit' van object en potentiële probleempunten. Ook biedt dit onderzoek u houvast in te nemen verbeteringsakties. 

Een boekenonderzoek kan betrekking hebben op financiële en fiscale aspecten, de operatie, of kan technisch of commercieel gericht zijn. Het is net afhankelijk van de karakteristiek van het bedrijf, de structuur, de context en het doel van de transaktie waarop de due diligence onderwerpen zich moeten richten.

In onze due diligence dienst stellen wij met een quick scan eerst vast waar de risico's op (mogelijke) problemen en financiële consequenties het grootst zijn en waar de informatievoorziening mogelijk tekort schiet. Naar gelang de uitkomst kan met diverse specialisten verder boekenonderzoek onderzoek plaatsvinden.

Ook als verkopende partij is een door u geïnitieerd boekenonderzoek op zijn plaats. Hoe 'schoner' u de onderhandelingen ingaat, hoe beter de prijs (de trade: cost to value increase is groot). Bovendien schept u dan vertrouwen bij de andere partij en komt u professioneel over.

 

Due Diligence is meer dan boekenonderzoek