S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Due Diligence

Bij koop of verkoop van een bedrijf of onderdelen hiervan is een due diligence onderzoek gebruikelijk. Een due diligence onderzoek geeft u een inzicht in de specifieke risico's, de kwaliteiten en de potentiële probleempunten van het object. Ook biedt dit onderzoek u houvast in te nemen verbeteringsacties. 

Een due diligence onderzoek kan betrekking hebben op financiële en fiscale aspecten, de operatie, of kan technisch of commercieel gericht zijn. De richting van het due diligence onderzoek is afhankelijk van de karakteristiek van het bedrijf, de structuur, de context en het doel van de transactie. 

In onze due diligence dienst stellen wij met een quick scan eerst vast waar de risico's op (mogelijke) problemen met financiële consequenties het grootst zijn en waar de informatievoorziening mogelijk tekort schiet of actie (reparatie) ondernomen moet worden. Naar gelang de uitkomst kan met diverse specialisten een meer uitgebreid due diligence onderzoek plaatsvinden.

Ook als verkopende partij is een door u geïnitieerd due diligence onderzoek op zijn plaats. Hoe 'schoner' u de onderhandelingen ingaat, hoe beter de prijs (de trade: cost to value increase is groot). Bovendien schept u dan vertrouwen bij de andere partij en komt u professioneel over.

 

Due Diligence is meer dan boekenonderzoek