S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Disclaimer S2Mf

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. S2Mf is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Het auteursrecht van het materiaal op deze website is en blijft in handen van S2Mf. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van S2Mf worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. <//font>Commerciële exploitatie of hergebruik van tekst, beeldmateriaal of andere vorm van gebruik van informatie voor andere doeleinden dan beoordeling om met S2Mi overeenkomsten aan te gaan is niet toegelaten.