S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Bedrijfswaardering

Wat is de waarde van uw bedrijf of het door u over te nemen bedrijf?

Hoe kan de waarde van uw bedrijf verbeterd worden? Hoe kunt u meer waarde uit een overname halen? Wat zijn de waardebepalende factoren of juist niet en voor wie eigenlijk?

Makkelijke vragen die lastig in uitwerking kunnen zijn. In ons handelen laten wij ons immers leiden door verwachtingen en mogelijkheden en deze zijn bij ieder individu of groep verschillend. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • een onafhankelijke en objectieve bedrijfswaardering (going concern en onder verschillende scenario's)
  • strategische review en scenario ontwikkeling
  • analyse en objectieve fact finding
  • analyse van verbeterpunten om de waarde te verhogen
  • toetsen op investeringswaardigheid
  • begeleiding bij koop of verkoop van bedrijf (of onderdeel daarvan); denk aan onderhandelingspartner of analyse

Gerelateerde thema's ondernemingswaardering

waarderingsmethoden | financiering | bedrijfsovername |

S2Mf - Bedrijfswaardering. Wat is de waarde van uw bedrijf of de waarde van andermans bedrijf. Bedrijfswaardering bij fusies, overnames, koop en verkoop. Een telraam is niet genoeg.